Bayilik

 
 

 • Ön görüşme : Yatırımcı adayına, franchise sistemimiz hakkında ilk bilgiler verilir.
  • Sunum : Yatırımcı adayına,franchise sistemi, Kahvenzo ve yatırım koşullarımız hakkında sunum yapılır.
   • Lokasyon Belirleme ve Fizibilite : Yatırımcı veya Kahvenzo tarafından belirlenen mağazanın fizibilitesi yapılır.
    • Mimari proje hazırlanması : Belirlenen mağaza için, mimarlarımız tarafından proje hazırlanır.
     • Proje Sunum ve sözleşme : Mimarlarımızın hazırlamış olduğu mimari projenin sunumu yapılır. Sonrasında karşılıklı olarak franchising sözleşmesi imzalanır.
      • İnşaat aşaması : Sözleşme imzalandıktan sonra mağaza franchisor tarafından, anahtar teslim olarak yapılır.
       • Personel alımı ve eğitim :Taahhüt edilen inşaat süresinin bitimine yakın, YATIRIMCI ve Kahvenzo aracılığı ile personel seçimi yapılır. Eğitimleri Kahvenzo tarafından verilir.
        • Açılış : Kahvenzo operasyon ekibi, projeye uygun şekilde düzenlemelerini gerçekleştirir. Ve yatırımcıya mağazanın teslimini yapar.

NİÇİN FRANCHISING

- Marka ile birlikte Ulusal veya Uluslararası standarda ve kaliteye sahip olunmaktadır.

- Tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkanı doğmaktadır.

- Eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği.

- Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden yararlanılmaktadır.

- Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık verilip başarı şansı arttırılmaktadır.

- Ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik sorunları minimize edilmektedir.

- Franchise veren işletmenin mali ve hukuk danışmanlarından yararlanılmaktadır.

- Kuruluş aşamasında leasing vb. kaynaklardan finansal destek sağlanması mümkün olmaktadır.

- Reklam ve tanıtma giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır.

- Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırar, kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltmaktadır.

- İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün olmaktadır.
SANAL TUR